Shortcut Labs Verifiering

Reference number
Coordinator SHORTCUT LABS AB
Funding from Vinnova SEK 284 156
Project duration December 2014 - October 2016
Status Completed

Purpose and goal

Projektet syftade till att göra förändringar på Shortcut Labs konsumenterbjudande Flic för att möta krav för ett antal specifika stora B2B kunder.

Expected results and effects

Förväntade effekter var att få in stora beställningar från ett antal namngivna kunder. Dessa förväntade affärer har inte fallit in, men andra affärer har gått igenom samt är under förhandling, som direkta effekter av arbetet med detta projekt. Shortcut Labs har tack vare detta projekt kunnat iterera fram en attraktiv affärsmodell för B2B-affärer samt bevisat värdet på affärssegmentet. Andra effekter av projektet är att Shortcut Labs har kunnat utveckla ett nytt och mer kostnadseffektivt konsumenterbjudande.

Planned approach and implementation

Shortcut Labs har itererat affärsmodellen tillsammans med de tilltänkta kunderna genom resor, förhandlingar, produktutveckling, verksamhetsutveckling och utbildning. En djup förståelse för B2B-kunders krav och förutsättningar har upparbetats och speglats i Shortcut Labs verksamhet. Företagets erbjudande, organisation, produktion och processer har förbättrats för att kunna möta liknande kunder.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.