SERV - Tjänstedesign: Individualisering och involvering

Reference number
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Funding from Vinnova SEK 3 000 000
Project duration January 2008 - December 2009
Status Completed

External links