Sensorsystem för detektion av brand i biomassaförvaring

Reference number
Coordinator APR TECHNOLOGIES AB - APR TECHNOLOGIES AB, Uppsala
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration April 2012 - October 2012
Status Completed

Purpose and goal

Projektet är en del i ett större utvecklingsprojekt med främsta målet att efter projektets slut kunna visa och referera till en hos kund installerad referensanläggning för branddetektion. Detta för att skapa trovärdighet i kontakter med nya kunder. Referensanläggningen utvärderas under senhöst/vinter och om kunden är nöjd kommer de ställa upp som referens. Parallellt med referensanläggningen pågick vårt affärsutvecklingsarbete som givit oss bl a utbildningar, patentansökan, freedom-to-operate analys, varumärkesansökan, kundunderlag samt möten med presumtiva kunder.

Results and expected effects

Vi har pratat med aktörer inom branschen och flera har visat intresse för vår produkt och de har även kunnat berätta för oss om dagens lösningar på problemen. Gemensamt för de vi träffat är vikten av att vi har ett referenssystem att hänvisa till. När vi förbättrat systemet något samt har några månaders erfarenhet vet vi nu vilka aktörer vi skall kontakta med mer tydlig marknadsföring. Förhoppningsvis kommer vi kunna sälja våra första system någon gång under 2013. F-T-O analysen och patentansökan tillsammans med ett registrerat varumärke ger produkten och företaget högre legitimitet.

Approach and implementation

Att parallellt arbeta med affärsutveckling och teknisk utveckling/design/tillverkning har fungerat bra. När det ena stått stilla så har vi fokuserat på det andra och så vidare. Möten med kunder har varit mycket bra för förståelse för deras behov och projektet har även givit oss idéer på andra sensorer att i framtiden inkludera till sensorfamiljen. Framtagande av en egen hemsida för produkten har underlättat i kommunikationen och möjligheten att hålla kontakten med framtida kunder levande. Efter patentansökan skickades in kan vi även prata mer öppet om systemet.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.