Sensornetwork for concealed motion detection

Reference number
Coordinator KETULYGRUPPEN AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2011 - August 2012
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har resulterat i en FoU plattform bestående av; ett nätverk av partners och kunder; en första prototyp för en kostnadseffektiv sensor; en översiktlig produktutvecklingsplan samt; ett upplägg för ett forskningsprojekt. Resultatet utgör basen för expansion av KetulyGruppen ABs produktportfölj genom att tillföra en produktfamilj av kommunicerande sensorer för dold detektion av mänsklig rörelse samt operativ kommunikation av information om avstånd, riktning och identifiering av källan till rörelsen.

Results and expected effects

Vi kommer att använda resultatet till en ansökan om finansiering för vidareutveckling av det utökade produktkoncept som projektet resulterat i. Men redan idag pågår säljinsatser för den sensorprototyp som redan finns framme, och vi räknar med en första order redan i höst. Vi för även dialog om tillverkning och även licensiering av sensorprototypen.

Approach and implementation

Arbetet i förstudien har varit uppdelat i tre arbetspaket. Det första avser vårt nätverk och därigenom samarbete med radartillverkare, tillverkande industri, potentiella kunder och tillika slutanvändare samt forskningsvärlden. Nästa del omfattade en fördjupad konceptstudie där vi utfört merparten av arbetet, i dialog med vårt nätverk. Slutligen har ett kommande FoU projekt specificerats för att utveckla konceptet med en rekonfigurerbar antennlösning i ett sensornätverk med målet att kommersialisera resultatet genom produktutveckling inom vårt företag.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.