Sensorer och sortering för innovativ återvinning (SenSoRe)

Reference number 2016-04274
Coordinator Swerea KIMAB AB - Material- och Processutveckling
Funding from Vinnova SEK 5 500 660
Project duration November 2016 - December 2021
Status Ongoing
Call Testbäddar inom miljöteknikområdet - ht 2016

Purpose and goal

Syftet med projektet är att etablera en testbädd för utveckling av analys- och sorteringsteknik inom återvinning. Testbäddens syfte är att skapa en neutral plattform för att främja samverkan mellan aktörer längs hela värdekedjan (från komponent-, instrument- och systemtillverkare till återvinnare och producenter) och därmed främja innovationer. Och där företag kan verifiera sina nya produkter och för att generera ökad konkurrenskraft.

Expected results and effects

Utveckling inom testbädden förväntas på sikt att resultera i ökad funktionell materialåtervinning där materials egenskaper tas tillvara i större utsträckning, ökad avgiftning av kretsloppet samt en mer kostnadseffektiv materialåtervinning där sekundära råvaror blir mer konkurrenskraftiga gentemot jungfruliga råvaror och med ökad materialåtervinning som påföljd. De forskningsprojekt och produkter som genereras inom testbädden förväntas även ge svenska företag och institut starkare etablering internationellt, inom återvinning och teknik.

Planned approach and implementation

Projektet genomförs genom samverkan mellan 12 parter med hela värdekedjan representerad från komponentutvecklare till återvinnare och producenter, samt forskningsinstitut. Dessa ska gemensamt specificera, bygga upp och utvärdera den nya testbädden, som kommer bestå av en industrilik testmiljö för utveckling analys- och sorteringstekniker på ett avfalls- och skrotflöde. En affärsplan tas fram, marknadsaktiveter, workshops et.c. utförs för att planera för testbäddens framtida aktiviter och finansiering.

External links

Projektets hemsida där vi samlar information och nyheter om projektet, samt där deltagare kan logga in.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.