Sensor Cleaning - Virtuell verktyg för att säkerställa tillgängligheten av AD sensorsystem

Reference number 2016-02493
Coordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - VC-GOT PVV1:2
Funding from Vinnova SEK 2 899 250
Project duration June 2016 - December 2018
Status Ongoing
Venture Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Call FFI -Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - 2016-04-12

Purpose and goal

Projektets syfte är att bibehålla/säkerställa tillgängligheten av aktiva säkerhetssystem samt automatiserad fordon under all väderförhållanden. Virtuella verktyg för rengöring prestanda för att upprätthålla tillgången på AD sensorsystem, fokusera på smuts modellering och optimera sprej och vätskefördelningsteknik .

Expected results and effects

Projektet kommer att generera kunskap och metoder, som kan vara av intresse för virtuella modelleringstekniker för många olika tillämpningar inom olika branscher. Syftet med rengöringsprestandamodellen är att driva innovation i utformningen av sprejmunstycken , ytbehandling och optimering av sensordesign i tidiga designsteg. Projektet kommer också bidra till att utveckla nya metoder för att omvandla kunskap till innovation och teknik.

Planned approach and implementation

Under projektet används SMART projektledningsmetod för att säkerställa att projektet kommer att fortsätta enligt plan och leverera resultat som förväntat

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.