Sekvens

Reference number 2015-04514
Coordinator Högskolan Väst - Institutionen för ingenjörsvetenskap - Production Technology West
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2015 - March 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for Production2030
Call The Produktion2030 Strategic Innovation Programme Autumn 2015

Purpose and goal

Idén som presenterades i projektansökan föreligger i att det skulle kunna göras möjligt att optimera redan i CAM miljö vilken operationsföljd olika bearbetningsoperationer skall utföras med avseende på verktygsbyten och verktygsutnyttjande.

Expected results and effects

Projektet avsåg att adressera gränsskiktet mellan optimering av verktygslivslängd och verktygsbanor samt bearbetningssekvens optimering. En demonstrator för detta har tagits fram för borroperationer i Siemens NX i form av en dll-fil tillsammans med grafiska gränssnitt. En publikation har skickats in för peer review, ytterligare en är under färdigställande. Ett flertal företag har visat intresse för detta arbetet samt att det har blivit uppmärksammat i England. Högst troligen kommer ett eller flera fortsättningsprojekt att skapas samt att en kommersialisering kan vara möjlig

Planned approach and implementation

Projektet har samarbetat med University of Jyväskylä beträffande multiobjective optimization. 30 stycken parametrar inhämtats i från CAM system tillsammans med förslitning parametrar. Dessa ligger till grund för optimering. Optimeringsfunktionen utvecklades i Matlab och har sedan konverterats till C# i form av en dll-fil. Detta för att möjliggöra en bra implementering. Framtagandet av dll filen och de grafiska gransnitten för Siemens NX har gjorts i samarbete med en extern konsult.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.