Second Road fas 1 - En gemensam simulatormiljö för aktiv säkerhet och HMI inom Volvo Personvagnar

Reference number
Coordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 94123, PV35
Funding from Vinnova SEK 5 962 733
Project duration March 2011 - December 2013
Status Completed
Venture Electronics, software and communication - FFI
Call 2010-02547-en
End-of-project report 2011-00468_SV.pdf

Purpose and goal

Genom att utforska: 1. Simulering av komplett bil för Aktiv Säkerhet och fordons-HMI. 2. Brygga mellan Volvo Cars (VCC) simulatorer och VTI SIM4. 3. Arbetssätt för ökat utbyte av modeller och kortad time-to-market. har projektet bidragit till en nationell simuleringsplattform för integration av elsystem och utvärdering av fordonsfunktionalitet samt till VCC förmåga att, tillsammans med institut och lokala företag, behålla frontposition inom säkerhet och att förbli konkurrenskraftiga i en framtid med extremt komplexa bilar.

Results and expected effects

Simuleringsmiljöer har undersökts, jämförts och beskrivits. Baserat på detta har en referensarkitektur tagits fram i syfte att öka simulatorkompatibilitet nationellt. Verktyg och metoder för integrering av VCC funktionalitet i VTI SIM4 har utvecklats. Utveckling och anpassning av HMI-verktyg till AUTOSAR och öppna plattformar (t.ex. Android) möjliggör simulering och utvärdering på tidigt stadium. På VCC har den första prototypbilen baserad på den nya SPA-arkitekturen framgångsrikt integrerats, startats och rulltestats enligt plan - en enastående effekt av projektet.

Approach and implementation

Second Road fas 1 har varit ett samarbete mellan såväl avdelningar inom Volvo Cars som externa strategiska partners. Projektet bereddes och koordinerades av VCC Electrical and Electronics Systems Engineering department (EESE). Förutom partnerföretagen HiQ, Mecel och Semcon var även Viktoriainstitutet och VTI involverade. Med focus på olika mål delades projektet in i fyra delprojekt: Harmonization of simulator environment, Modularization of simulator environment, Enhancement of HMI simulation process och Concept for distributed simulation.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.