Scanias omställningsstrategier - en fråga om organisation, samverkan och kompetensutveckling

Reference number
Coordinator Malmö högskola - Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering
Funding from Vinnova SEK 5 500 000
Project duration November 2009 - March 2014
Status Completed