Savely - För unga i en digital ekonomi - Ger unga kontroll och kunskap över sin privatekonomi och konsumtion

Reference number 2017-04133
Coordinator Savely AB - Savely - Stochholm School of Entrepreneurship
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration October 2017 - March 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Purpose and goal

Savely har med projektet skapat en första version av en app vars syfte är att hjälpa unga i åldern 12 - 18 att hantera sin privatekonomi. Med appen kan en användare sätta upp sparmål och sporras samtidigt att uppnå det med hjälp av både sociala och finansiella incitament. Därmed har vi uppnått det huvudsakliga uppsatta målet med projektet. Därtill så har vi inkluderat funktioner som gör att användaren sporras att lära sig och utveckla sina kunskaper om privatekonomi för att förbättra deras kunskap och kontroll.

Expected results and effects

Resultatet av projektet är att användarna som vi testat produkten med har haft ett stort intresse för appen. Vi har testat den med personer i åldern 9-19 och resultatet har varierat men överlag vart gott. Vi kan se att potentiella användare vid undersökningar säger sig vilja använda Savelyappen och tror att den kommer hjälpa dem att sätta upp sparmål, budget och att klara av att nå dessa. Detta tyder på ett mer medvetet resonerande kring sin privatekonomi. Vi ser att alla testare skulle rekomendera appen till en vän.

Planned approach and implementation

Vi har jobbat nära och tätt med flera inhyrda konsulter. Tillsammans med dem har vi satt upp tydliga mål och rammar för arbetet vi ville genomföra och har i tät dialog och samarbete tillsammans med dem arbetat för att uppnå önskat resultat. Under mars och april kommer vi jobba mer aktivt med att uppnå de önskade målen för projektet och få in 200+ användare för att testa tjänsten.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.