Savaq Brasil, innovative,irrigation technique, highly redused water concumption in plantations

Reference number 2012-03187
Coordinator TERRIGIO AB
Funding from Vinnova SEK 67 748
Project duration November 2012 - July 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att bygga ett konsortium för en marknadsetablering i Brasilien. även en primär undersökning av produktionspartner, och försäljnings partner skulle ges prioritet. Akademiska kontakter skulle utvecklas för kommande produktutveckling och genomförande av lokala testserier. Projektet har tyvärr bromsats av att bolaget inte fått fram den grundfinansiering som krävts. Projektet har dock nått vissa utvecklade kontakter via vår distributör i Madrid. Här har vi sökt uppnå en delfinansiering av Brasilienprojektet. Marknadsundersökning är påbörjad.

Results and expected effects

Med hjälp av de kontakter vi utvecklat via vårt spansk-portugisiska nätverk, så har vi nu en snabb väg till ett genomförbart projekt och en strategi för att kunna verkställa en fortsättning med ett konsortium baserat upplägg så snart som bolaget har grundfinansieringen täckt. Det finns redan etablerade kanaler för att kunna ingå samarbetsavtal via vår Madridbaserade distributör. Alternativt kan vi fortsätta med direkta kontakter med utvalda Brasilianska verksamheter. Akademiska kontaktvägar kan lätt öppnas via vår svenska partner.

Approach and implementation

Grundupplägget med ett direkt samarbete Sverige-Brasilien kvarstår som ett fortsatt alternativ, men de nya kontaktvägar vi erhållit via Madrid kan ge oss en snabbare marknadsuppföljning. Vår partner Sveriges Lantbruksuniversitet har fortsatt bra direkta kontakter för en utveckling av samarbete på plats i Sao Paolo. Produktionsalternativ har ännu inte bearbetats. Projektets upplägg kan återupptas efter finansiering, och vi får då återkomma till Vinnova med en statusuppdatering.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.