Saneringssystem för trögflytande, förorenade och miljögiftiga medier i explosionsfarliga miljöer.

Reference number 2013-03291
Coordinator Faltech Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2013 - September 2014
Status Completed

Purpose and goal

Det krävdes forskningsinsatser för att ta reda på hur klassade explosionsfarliga miljöer kunde påverka pumpens säkra tillämplighet. Efter att ha genomfört flera tester/analyser har vi tagit fram lösningar som kan uppfylla de ställda kraven i direktiven och standarderna. Analysrapport för certifieringen skall lämnas in hos ett testinstitut för utvärdering. Ytterligare mätningar skall ske. I samband med detta projekt tog vi också fram en ny pump (annat koncept) som - enligt vår bedömning - skall kunna användas vid såväl rengöring av oljefack på en båt som oljebekämpning under vatten

Results and expected effects

Kompetensen och facknätverket inom projektrelaterade frågor har utvidgats betydligt. En ny marknad i Mellanöstern förväntas vara tillgänglig för oss i närmaste framtiden, där vår utrustning har redan haft bra rekommendationer. Indiska och kinesiska företag har också visat stort intresse att samarbeta med oss avseende förebyggande av miljö- och hälsorisker i branschen, där de ser vår position ledande. Vår tekniska grupp har projekterat en ny pump. Den skall - enligt vår bedömning - kunna användas vid både rengöring av oljefack på en båt och oljespillbekämpning under vatten.

Approach and implementation

Projektarbetet har genomförts enligt alla gällande branschsäkerhetsdirektiv. Båda internationella testinstitut och ingenjörer från flera oljeproducerande och oljeförvarande länder var involverade i projektet. Sådana riskfaktorer som heta gaser, varma ytor, mekaniska gnistor, möjliga tändkällor, ledningsförmåga av pumphuset m. fl. är analyserade och bearbetade. Arbeten på att vidareutveckla utrustningen fortsätter.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.