Samordningsinsatser inom PFF och MERA -2007

Reference number
Coordinator FKG - Fordonskomponentgruppen AB
Funding from Vinnova SEK 1 074 997
Project duration January 2007 - December 2007
Status Completed