Samarbetsbygge och förstudie för utökad användning av småskalig förnybar elgenerering i Brasilien

Reference number
Coordinator TEROC AKTIEBOLAG - TEROC AKTIEBOLAG, Stockholm
Funding from Vinnova SEK 250 000
Project duration November 2012 - October 2013
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte att bygga ett nätverk mellan de svenska och brasilianska deltagarna i projektet och målet att förbereda för ett framtida projekt har uppfyllts. övriga syften/mål har delvis uppnåtts.

Results and expected effects

Rapportering från förstudie har genomförts. överföring av mätdata från Brasilien har försenats och denna data planeras göras tillgänglig på webben så snart som möjligt.

Approach and implementation

Besöken från Sverige i Brasilien har fungerat bra. Webbportalen för mätdata fungerar bra, men på grund av försening i projeket har data inte överförts ännu från Brasilien.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.