Samarbete miljöinnovationer Sverige-Kina

Reference number
Coordinator Simris Alg AB
Funding from Vinnova SEK 20 000
Project duration September 2012 - October 2012
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte var att främja samarbete mellan Kina och Sverige inom miljöinnovationer. Tack vare kontaktskapandet och exponeringen på plats upplever vi att sådant samarbete främjades i allra högsta grad.

Results and expected effects

Genom resan och seminariet fick vi en konkret möjlighet att inleda utvecklings- och affärsrelationer. Vi har nu fått goda kontakter och ingångar till många intressanta aktörer i Kina, och avser utveckla inledda relationer till konkreta samarbeten. Resan har varit ovärderlig för vår framtida internationella etablering i Kina.

Approach and implementation

Bra seminarier och god exponering tack vare presentation i relevant session. Deltagarsammansättningen var mycket lämplig.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.