Samarbete för processutveckling två-kammar spruta för läkemedel

Reference number 2017-04559
Coordinator ILYA PHARMA AB
Funding from Vinnova SEK 1 000 000
Project duration December 2017 - June 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 2 Hösten 2017

Purpose and goal

Syftet med projektet var att få igång samarbeten för processutveckling där Ilya Pharmas läkemedelskandidat produceras direkt till en tvåkammarspruta i tillverkningsprocessen och målen var att validera kompatibilitet med denna tvåkammarspruta samt undersöka hur fyllning till tvåkammarsprutan kan integreras i tillverkningsprocessen. Målen har uppfyllts med goda resultat och den data som genererats ligger helt i linje med Ilya Pharmas läkemedelsutvecklingsplaner och integreras i dokumentationen.

Expected results and effects

Samverkansavtal har träffats med de två företagen som producerar tvåkammarsprutan samt gjort processutveckling och tillverkning. Kompatibilitet av läkemedelskandidaten med behållaren testades med goda resultat. Ett sätt att integrera fyllning direkt i sprutan togs fram och testades med goda resultat.

Planned approach and implementation

Projektet har letts från Ilya Pharma genomförts i enlighet med projektplanen. Detta projekt är ett eget utvecklingsprojekt parallellt med hela läkemedelsutvecklingsprojektet och resultaten är en del av den nödvändiga dokumentationen. Processutvecklingen fortsätter till fas II studien.

External links

Företagets hemsida

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.