Samarbete akademi-industri för innovativ och translationell medicin inom diabetes och kardiometabola sjukdomar.

Reference number 2015-01549
Coordinator Lunds universitet - Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Funding from Vinnova SEK 3 825 522
Project duration October 2015 - March 2019
Status Ongoing
Call VINNMER Marie Curie Academy Outgoing 2015-03-17

Purpose and goal

Diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (CVD) utgör betydande hot mot patienter och stora utmaningar för samhället. Att på ett tidigt stadium behandla ger möjlighet till att fördröja sjukdomsutvecklingarna och därmed minska associerade sjuklighet och dödlighet. Sammankoppling av banbrytande upptäckter inom akademin till läkemedelsutveckling är därför av största vikt. Programmet etablerar starka band mellan Lunds Universitets Diabetescenter (LUDC) och ledande läkemedelsföretag i USA och i Danmark.

Expected results and effects

Forskaren kommer att få praktisk och teoretisk fördjupad kunskap om de olika stegen i läkemedelsutveckling från tidig preklinisk fas till kliniska försök. VINNMER programmet kommer således att ha betydande inverkan på forskarens förmåga att leda läkemedelsutveckling till preklinisk färdigställande och de tidiga kliniska prövningarna. Forskarens kunskaper och erfarenheter kommer därtill att användas för att uppmuntra och stödja andra på LUDC i deras innovationsprocesser.

Planned approach and implementation

Det treåriga programmet som bygger på redan etablerade samarbeten mellan forskaren och företagen inom det kardiometabola området inkludera flera, längre besök vid läkemedelsbolagen, samt ett karriärsutvecklingsprogram vid Lunds universitet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.