Salesmore

Reference number
Coordinator NEWII AB - NEWII AB, Huvudkontor
Funding from Vinnova SEK 330 000
Project duration November 2012 - May 2013
Status Completed

Purpose and goal

Det långsiktiga syftet är att ungdomar skall kunna arbeta som säljare och där är det för tidigt att säga något om utfallet. Vi ser att ungdomar är intresserade av säljyrket och ser det som en karriärväg. De har alla förutsättningar till att bli bra säljare och ´Salesmore´ kan vara verktyget. Vi skulle vara stolta om vi lyckas att lösa ungdomsarbetslösheten eller åtminstone minska den en enda procentenhet med hjälp av ´Salesmore´. Den potentialen finns där.

Results and expected effects

Vi har identifierat ett tydligt behov med kunder som är beredda att spendera pengar idag, användare som är sugna på att använda appen. Utöver det har vi identifierat andra marknaden och kundgrupper, exportmöjligheter och sälj och marknadsföringskanaler. Vi har ett tydligt koncept och en väg fram där vi gärna vi kommer att fortsätta utveckla en prototyp som vi sedan vill ta vidare till marknaden.

Approach and implementation

Processen med att söka upp kunder som vill köpa in sig på ideen har fungerat mycket bra. Det är mycket svårare att få med sig kunder på ett tidigt stadium än att få dem att svara ´Ja, jag vill köpa X´ på en enkätundersökning. Ungdomarna har varit duktiga på att göra säljmaterialet enkelt att förstå och visat tekniska möjligheter med och ideer på förbättringar. Kunderna har varit underbara med sin feedback.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.