Säkra Hållbara Läkemedelsförpackningar

Reference number
Coordinator INNVENTIA AB
Funding from Vinnova SEK 727 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Syftet var att identifiera problemet kring säkra läkemedel i detalj, samt att föreslå en konstellation som kan utveckla en hållbar förpackningslösning för att hindra att förfalskade läkemedel kommer in i den legala distributionskedjan och där Sverige har en ledande roll. Vi har lyckats samla en tvärdisciplinär komplementär konstellation som inte har samarbetat ihop tidigare. Konstellationen är till klart övervägande del svensk, men har stark internationell förankring och produktionskapacitet att leverera säkerhetslösningar på en internationell marknad.

Results and expected effects

Vi har specifierat utmaningen kring säkra läkemedel: inom nära framtid saknas 1) initiativ som kvalitetssäkrar alltmer fragmenterade lagerhållare och transportörer mellan fyllare och apotek, samt 2) initiativ för implementering av användarvänliga säkerhetsförslutningar som ger brukarna möjlighet att aktivt kontrollera produktens äkthet. För att möta denna utmaning har vi samlat en kraftfull konstellation som representerar hela distributionskedjan och som tillsammans med EFPIAs lösning kan förhindra förfalskade förpackningar i den legala distributionskedjan.

Approach and implementation

Två tvärdisciplinära workshops och mer ingående intervjuer med nyckelorganisationer (läkemedelstillverkare, EFPIA, transportörer, patient-organisationer) ledde fram till en utvidgad konstellation och till en roadmap. En multikriterie-metod för analys av möjliga säkerhetslösningar utvecklades för att klargöra strategiska vägval gällande teknisk prestanda kontra kostnad, grön tillväxtpotential, integration i värdekedjan och konsumentaspekter. Detta ligger till grund för en B-ansökan där samtliga medverkande organisationer har bidragit.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.