Säkerhetsvarningar för mobiltelefon med geopositionering

Reference number 2012-02815
Coordinator GWS PRODUCTION AB
Funding from Vinnova SEK 490 000
Project duration November 2012 - July 2013
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har signifikant stärkt möjligheterna att lokalisera individer globalt med hjälp av mobiltelefonteknik. Resultatet innebär att säkerhetsmanagment och nödtjänster kan använda hanterbar, snabb och användarvänlig teknologi för att lokalisera och informera individer globalt gällande säkerhetshot och/eller nödsituationer i deras närhet. Detta ökar direkt och indirekt säkerheten för mobila individer och ger internationella organisationer bättre möjligheter att hantera sin organisation.

Results and expected effects

Den framtagna teknologin har integrerats med GWSs befintliga säkerhets- och kommunikationstjänster och kommer finnas med i nya tjänster b.la. en mobiltelefonbaserad nödknapp. Patentansökning är inskickade och behandlas just nu. Vidare har några av Nordens största internationella företag tecknat avtal för tjänster baserade på den framtagna teknologin. GWS har expanderat internationellt, hittat nya samarbetspartners och har kontrakteras att implementera teknologin på andra affärsområden.

Approach and implementation

Projektets upplägg och genomförande har fungerat effektivt med mindre avvikelser. Gällande budgeten så hölls den med undantaget patentprocesser där GWS fick utöka med 47 500 kr utöver den tidigare budgeteringen. En annan avvikelse var att GWS tidigt valde att mer än fördubbla testpoolen till 100+ individer för att få ett mer omfattande analysunderlag. Den andra testperioden förlängdes på grund av detta med en och en halv vecka för att möjligöra hantering av det mer omfattande underlaget. Detta ledde dock inte till att övriga dealines flyttades.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.