Säkerhet i inbyggda system (V-trustEE)

Reference number 2017-05027
Coordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Funding from Vinnova SEK 499 908
Project duration December 2017 - June 2018
Status Completed
Venture Digital infrastruktur och digital säkerhet
Call Feasability studies within cyber security and reliability

Purpose and goal

Projektets syfte är att möjliggöra formeringen av ett konsortium och utveckla ett koncept som kan ligga till grund för en europeisk forskningsansökan. Projektmålen är uppfyllda eftersom effekten blev att vi skickade in en ansökan till H2020-utlysningen SU-ICT-01-2018: Dynamic countering of cyber-attacks.

Expected results and effects

Formering av koncept som ligger till grund för en europeisk forskningsansökan och ett internationellt konsortium med deltagande av svenskt näringsliv och forskningsutförare. Effekten av detta, helt i enlighet förväntningarna, är att en forskningsansökan skickat in, med titeln "Trusted Embedded Cooperating Cyber- Physical Systems (TRUSTEE)" och medverkan av Volvo Construction Equipment, RISE och MDH.

Planned approach and implementation

I enlighet med projektplanen. Samarbetet i projektet har fungerat väl, inklusive interaktionen med de företag som vi interagerat med.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.