Round Robin karaktärisering

Reference number 2018-02639
Coordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration June 2018 - December 2018
Status Ongoing

Purpose and goal

Projektet är en strategisk satsning inom programmet SIO Grafen. Det finns många varianter av grafen och alla leverantörer specificerar inte materialet på ett likvärdigt sätt. SIO Grafen erbjuder därför karaktäriseringscheckar för att kvalitetssäkra grafenmaterial. Genom dessa kommer en databas över analyserat kommersiellt tillgängligt grafenmaterial byggas upp. Detta "Round Robin-projekt" är ett komplement till karakteriseringscheckarna med syftet att påskynda uppbyggnaden av kunskap i den öppna databasen samt att sammankoppla analysleverantörerna för att säkerställa en hög och samstämmig kvalitet på karaktärisering av grafen.

Expected results and effects

Tillgången på kvalitetssäkrat grafen är en av de stora utmaningarna inom grafenområdet. Det här projektet förväntas underlätta för företag att få tag på kvalitetssäkrat grafen genom att bygga upp en databas över grafenmaterial och leverantörer. Kunskapen kring hur karakterisering av grafenmaterial ska genomföras på ett standardiserat sätt förväntas öka och spridas i nätverket, vilket är viktigt för att kunna göra direkta jämförelser mellan olika leverantörer. Dessutom kommer de deltagande analysleverantörerna synliggöras.

Planned approach and implementation

- Projektledare från SIO Grafenprojekt under 2016-2017 väljer ut de grafematerial de är mest intresserade av. - Analysleverantörer kan ansöka om medel för att analysera materialet i en Round Robin-omgång. - Programkontoret köper in 2-3 olika grafenmaterial var från tre olika leverantörer, fördelar det i anonyma burkar och distribuerar till de olika analysleverantörerna. - När resultaten kommit tillbaka tillkännages vilket prov och materialleverantör som det var i de olika proverna. - Resultaten sammanställs i en öppen databas, tillgänglig via www.siografen.se

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.