Robust, Modulär och Skalbar Plattform för Nästa Generations Industriella Radiostyrning och IoT

Reference number
Coordinator ÅKERSTRÖMS BJÖRBO AKTIEBOLAG
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration November 2016 - February 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme Electronic Components and Systems:
Call Electronic Components and Systems. Pre-studies 2016.

Purpose and goal

Målet med förstudien har varit att studera industriella krav och behov samt teknologier tillgängliga för att utveckla nästa generations produktplattform för industriell radiostyrning och digitalisering. Målet har uppfyllts genom att kundbehoven kartlagts, ny radioteknologi som möter nationella och internationella regleringar har studerats samt att en ny produktplattform har föreslagits som integrerar sensorer och givare från kranar, mm, och är uppkopplat mot intra- eller internet. Dessutom har en analys utförts för att kunna införa ett modulindelat produktsortiment.

Expected results and effects

För Åkerströms kunder kommer den nya plattformen innebära att nya funktionaliteter som IoT och molntjänster, kan införas i de industriella processer där Åkerströms radiostyrning ingår. Plattformen möjliggör även införandet av förebyggande och prediktivt underhåll vilket kan förebygga driftstopp Genom att införa autentisering och inloggning för operatören av radiostyrningen tillförs en säkerhetslösning. För Åkerströms så innebär projektet att nya affärsmodeller kan införas. Dessa nya affärsmodeller innebär en förändring avseende kundavtal och betalningsmodeller.

Planned approach and implementation

Den inledande kartläggning av kundbehoven har skett genom 24 st intervjuer fördelat på 18 av Åkerströms kunder. Urvalet har gjorts utifrån Åkerströms affärsprocess och resultaten har sedan analyserats mha metoden ´voice of the customer´. Analys av ny radioplattform har skett genom litteraturstudier. Förslag till ´backend lösning har utarbetats av IoT konsultfirman Wireless Systems Integration. Produktanalysen avseende modularisering har utförts av Avdelningen för Industriell Teknik, Högskolan Dalarna.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.