Robotiserad produktion av strukturella kompositer (ROBUST)

Reference number
Coordinator Swerea SICOMP AB
Funding from Vinnova SEK 5 380 000
Project duration December 2015 - December 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for lightweight
Call 2015-03711-en

Purpose and goal

Projektet har genom att utveckla automatiserade metoder och system för formning och automatiserad hantering av kladdiga, eftergivliga kolfibermaterial reducerat tillverkningskostnaderna för kolfiberbaserade produkter. Dessutom har projektet genom framtagandet av en testresurs gjort det möjligt för företag att i ett tidigt stadium kunna ta fram och verifiera material- och processegenskaper för specifika geometriska former, något som sedan kan använda i design och materialval.

Expected results and effects

Genom att underlätta vid design och konstruktion samt minska tillverkningskostnaderna för produkter i kolfiberkomposit ges bättre förutsättningar för införandet av dessa typer av material i nya produkter. Detta bidrar till att fordon, såsom flygplan och bilar, kan bli allt lättare och därmed krävs mindre energi för transporter. Svenska komposittillverkares konkurrenskraft stärks också i och med att spelplanen mot låglöneländer utjämnas.

Planned approach and implementation

Projektet har arbetat med att ta fram metoder, som sedan omsatts i hårdvara och testats/verifierats. Detta har ibland gjorts iterativt, med tester och olika prototyper utvecklade i steg. Arbetssättet har gjort att teknik- och kunskapsnivån kunnat höjas ganska snabbt. Projektets parter har delat information i interna workshops och genom öppna seminarier. Mycket av den hårdvara som tagits fram finns tillgänglig för tester och utvecklig efter projektet slut även för parter utanför projektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.