Risk och möjlighetsmatriser för hållbar verksamhetsutveckling

Reference number 2017-04017
Coordinator ETT 2.0 AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration October 2017 - April 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Purpose and goal

Vi har uppnått både det tekniska målet och det ekonomiska och vill fortsätta verifieringstester i fullskala, fördjupa marknadsanalysen och iscensätta marknadsintroduktionen. I fas 1 analyserades konkurrenter framförallt på den svenska marknaden och baserat på den analysen och i kontakter med kunder förstår vi att systemet står sig bra i jämförelse med andra konkurrenters. ETT digitaliserar hållbarhetsarbetet och ger ett effektivt, strukturerat och tillförlitligt arbetsflöde i olika delar av verksamheten.

Expected results and effects

Projektets två mål 1.Omvärldsanalys som visat att a. verktyg för kvalificerad uppföljning som kopplar samman hållbarhetsområdena ekonomi, socialt och miljö har ökat b.betalningsvilja för systematisk uppföljning ökar c.systemlösningar på den svenska, nordiska, franska och nederländska marknaden ska vara molnbaserade men inte på den tyska. Det har resulterat i att vi inte inkludera Tyskland i vår internationella satsning. 2.Utveckla en prototyp som är färdig att testas i ett större användartest i fas 2, rekrytera testpartner, verifiera att systemet motsvarar kundbehov.

Planned approach and implementation

Projektet hade två arbetspaket. Det första handlade om en Europeiska marknadsstudie, där vi bland har varit i kontakt med potentiella kunder och uppdaterat vår affärsplan. Det andra arbetspaketet har utvecklat prototypen och vi har fått synpunkter från kunder på detta. Vi har arbetat enligt plan och det har lett oss fram till ett förslag på ett fas 2 projekt som involverar fortsatt utveckling av prototypen och tester med kunder. Vi har svar på genomförbarhet för vårt innovationsprojekt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.