RIKA online - verktyg för öppen innovation

Reference number
Coordinator REINVENT AB
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration December 2012 - August 2013
Status Completed

Purpose and goal

Vi har pilottestat betan av vårt online-verktyg för öppen innovation på 5 företag med 10-50 deltagare på skarpa utmaningar och lärt oss av resultatet för vidareutveckling. Vi har jobbat med utveckling av metoden med vårt forskarteam samt att tagit fram avtal/offerter på engelska. Vi anlitade ytterligare en projektledare under projektet.

Results and expected effects

- Genomfört 5 pilottester i skarp miljö. - Utvecklat metoden tillsammans med forskare från Stanford University. - Utvecklat avtal och offerter på engelska. - Vi anlitade en projektledare under projektet. - Vi har stött på tekniska svårigheter med realtidsuppdateringarna i produkten vilket har fördröjt tiden till marknad. - Vi har en stark affärsmodell och en stabil grund till ett tillväxtföretag med hög lönsamhet och avkastning. - Vi har lagt en bra immaterialrättslig grund. - Det finns potential att vi kan bli ledande aktörer på minst en marknad. - Det finns flera kundprospekts.

Approach and implementation

Vi har genomfört skarpa pilottester påfem företag. Där har vi använt betan av onlineverktyget och jobbat med företagsaktuella utmaningar. Påett av företagenhandlade exempelvis utmaningen om att öka nettoresultatet och påett annatatt förbättra den interna processen vid beställningar till lab. Testanvändare var chefer och personal på företagen. Under testerna stötte vi på tekniska problem och vi jobbade parallellt med utvecklingsteamet att åtgärda dessa. Tyvärr stötte vi på ett omfattande tekniskt problem som vi inte hade möjlighet att lösa inom budget.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.