RIKA 2.0

Reference number 2013-02726
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Funding from Vinnova SEK 3 500 000
Project duration October 2013 - August 2015
Status Completed

Purpose and goal

Syftet att utveckla praktisk & teoretisk kunskap om offentliga finansiärers arbetsprocesser för genusmedvetenhet och jämställd fördelning av offentlig finansiering i linje med de jämställdhetspolitiska målen har uppnåtts genom identifikation & synliggörande av; genuskonstruktioner i finansiärernas beslutsprocesser & konsekvenser av sådana; entreprenörers konstruktioner av potential & finansiella indikatorer för förtags potential. En praktisk tillämpbar modell har utvecklats i samarbete med partners. Resultat har integrerats i praktiskt jämställdhetsarbete.

Results and expected effects

ökad genusmedvetenhet genom kompetensutveckling på individ, grupp, organisation, region, nationell och internationell nivå genom spridning av projektets resultat via konferenser, workshops, rapporter, artiklar. Resultaten har direkt integreras i Tillväxtverkets strategi för ´Lika villkor i företagsfrämjande systemet´ och har spridits nationellt för implementering hos offentliga finansiärer samt nationellt/internationellt bland policyskapare. Bidragit till forskning om genus och finansiering.

Approach and implementation

Projektet har genomförts i samverkan med Tillväxtverket, Norrbottens Läns Landsting (NLL), fem offentliga finansiärsorganisationer och referensgruppen. Arbeta har bestått av 1) identifiering av nuvarande arbetsprocesser; 2) synliggöra genusstrukturer i arbetsprocesser; 3) utveckling av normkritiska reflektioner för förändra arbetsprocesser; 4) utveckling av aktiviteter för att förändra arbetsprocesser och fördelning av finansiering för jämställt och effektivt stödjande av tillväxt; 5) spridning.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.