Resurs och energieffektiv värmebehandling av stål

Reference number 2014-03055
Coordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Funding from Vinnova SEK 48 298
Project duration May 2014 - October 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med planeringsprojektet var att besöka Ipsen Inc. (Rockford, US), Ipsen GmbH (Kleve, G) samt delta vid ´ASM 5th International Conference on Thermal Process Modeling and Computer Simulation´ (Orlando, US). Målsättningen var att planera för ett forskningsprojekt inom VINNMER Industry Outgoing på resurs och energieffektiv värmebehandling av stål med Ipsen. En projektansökan har nu skickats in till Vinnova gällande detta projekt.

Results and expected effects

Resultatet som förväntades var att skicka in en projektansökan till VINNMER Industry Outgoing, vilket har uppfyllts.

Approach and implementation

Planeringsprojektet genomfördes i enlighet med projektansökan. Vilket var besök hos båda Ipsens produktionsanläggningar samt en konferens kring värmebehandling.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.