Resebidrag Eureka och Eurostars, ENIGIO TIME AB

Reference number 2015-05163
Coordinator ENIGIO TIME AB
Funding from Vinnova SEK 12 000
Project duration November 2015 - December 2015
Status Completed
Venture Resebidrag EUREKA och Eurostars
Call Resebidrag EUREKA

Purpose and goal

Syftet med resan var att presentera forskningsförslaget samt att genomföra en workshop. Det föreslagna forskningsprojektet är att tillsammans med Universitetet i Zagreb och två Kroatiska IT-företag skapa en modell för långsiktigt bevarande av digitala dokument, titeln är: ´Research proposal InterPARES Trust European Team: Digital Signatures and Timestamps Preservation Model´ titel på workshopen: ´How to maintain authenticity and integrity of electronic information without utilizing electronic certificates?´ Både presentationen och workshopen avlöpte enligt plan.

Results and expected effects

Resan som redan har genomförts var mycket lyckad. Vid presentationen av forskningsprojektet deltog 30 personer. Både Karen Anderson (Professor, Archives & Information Science, Mid Sweden University, Europakoordinator för InterPARESTrust) samt Luciana Duranti (Project Director samt Professor, Archival Studies, The University of British Columbia, Vancouver, B.C. Canada) var positiva till detta projektförslag. Nästa steg är att parterna uppdaterar forskningsförslaget efter de kommentarer som framkom under detta möte för att därefter få ett formellt godkännande.

Approach and implementation

Både presentationen och workshopen avlöpte enligt plan.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.