Resa till Rio

Reference number
Coordinator Ozma Speldesign AB
Funding from Vinnova SEK 20 000
Project duration May 2012 - May 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med resan till Rio var att delta vid konferensen ´Innovation for Sustainable Development´ och öppningen av utställningen om svensk innovation anordnad av Svenska institutet på Centro Cultural Banco do Brasil. Det anordnades även ett match-making event i samband med detta för de deltagande företagen.

Results and expected effects

Ozma är mycket nöjda med de kontakter som resan gav. Jag träffade företag och representanter för branch-organisationer som vi definitivt kommer hålla kontakten med. Det ger oss stor ökad förståelse för den Brasilianska marknaden vilket gör att vi i framtiden kan rikta oss till denna marknad.

Approach and implementation

Det som gav Ozma allra mest var match-making eventet och att själva kunna boka möten på plats i Rio.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.