Resa till Rio de Janeiro 8-10 maj 2013

Reference number 2013-01981
Coordinator WRS WATER REVIVAL SYSTEMS UPPSALA AKTIEBOLAG
Funding from Vinnova SEK 17 420
Project duration May 2013 - June 2013
Status Completed

Purpose and goal

Under resan träffade Marika Palmér Rivera flera nya intressanta potentiella samarbetspartners, bl.a. i samband med matchningseventet som hölls på FINEP den 10 maj. . Möten med befintliga och potentiella samarbetspartners gav också en ökad förståelse för den brasilianska marknaden för sanitet och vattenrening. Möten på FINEP och samtal med representanter för VINNOVA gav också ökad förståelse för möjligheterna till stöd för utökat samarbetsprojekt med brasilianska partners.

Results and expected effects

Resultatet av resan var flera intressanta kontakter, och ytterligare underlag för ansökan om projekt för fortsatt och utökat samarbete.

Approach and implementation

Marika Palmér Rivera deltog i VINNOVA:s officiella program som avsett. Ytterligare möte hölls också med representanter för brasilianska projektpartners i projektet Klimatkompatibel utveckling i Brasilien: Kretsloppsanpassad sanitet för energi- och livsmedelsproduktion.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.