Rening av industriella oljor

Reference number 2010-02406
Coordinator Lucent Oil AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration January 2011 - June 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med förstudien är att kartlägga metoder för att påskynda produktanpassning av reningskemikalier för rening av olika typer av processoljor. Projektmålet är att utvärdera olika metoders och analysers användbarhet för att snabbt föreslå hur reningsadditiven skall designas för bästa rening av använda processoljor hos kund. Förstudien har lyckats med sitt mål och har visat på ett antal intressanta analysmetoder som ger värdefull information om använd och rengjord olja. En plan för ett forskningsprojekt har också utformats.

Results and expected effects

Förstudien har lyckats med sitt mål och har visat ett antal intressanta analysmetoder som kan användas för att karakterisera oljor för att avgöra vilka föroreningarna som renats bort. Metoderna kan även påvisa ifall det finns reningskemikalier kvar i provet, något som många kunder efterfrågar.

Approach and implementation

Förstudien hade tre delar. 1) Metoder för snabb analys av effekt av reningsadditiv gjordes. Dessa metoder är främst baserade på turbidimetrisk analys. 2)Utvärdering av ett antal olika analysmetoder för en mer djupgående förståelse för oljan, föroreningarna samt separationsfenomenet. Ett flertal analysmetoder undersöktes, och alla gav relevant information om proverna. 3)Studier av relevanta teoretiska modeller för separeringen utfördes. Beräkningar av sedimentationshastighet och studier av rådande modellerna för flotation.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.