RelCommH - Pålitlig kommunikation för tunga fordon

Reference number
Coordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Elektronik
Funding from Vinnova SEK 4 723 576
Project duration January 2013 - March 2015
Status Completed

Purpose and goal

Det övergripande syftet med projektet har varit tillförlitlig trådlös kommunikation för fordonståg med tunga fordon. Detta genom att karakterisera tillförlitligheten, men även genom att förbättra denna med hjälp av smarta kommunikations- och antennlösningar som inte bryter mot fordonskommunikationsstandarden ETSI ITS-G5. Projektet har bidragit till att öka tillförlitligheten i ITS-G5 kommunikationen för tunga fordon i fordonståg.

Results and expected effects

Klimat och miljö är centrala begrepp för framtida vägtransporter. Fordonståg med lastbilar är ett av sätten som möjliggör minskad bränsleförbrukning för tunga transporter med upp till 20 %. I RelCommH har vi studerat fordonståg med fokus på radiokommunikation och informationsdelning som bägge är viktiga komponenter för att möjliggöra säkra och energieffektiva fordonståg. I projektet har mätmetoder, hårdvara samt metoder för att öka tillförlitligheten hos kommunikationen utvecklats.

Approach and implementation

Alla parter har deltagit aktivt i alla arbetspaket, men i olika omfattning: Scania och Volvo har lagt mer tid på förberedelser av fordonselektronik och specifikationer, Kapsch på testprogramvaror till sin radionod medan SP och Qamcom har fokuserat på mätningar, simuleringar och analys av data. Samtliga har arbetat med informationsdelningskoncept för kooperativa fordonstågsapplikationer och den publika demonstrationen. SP har även stått för antennutvecklingen i projektet.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.