Reglerade kemikalier i återvunnen plast

Reference number 2016-03533
Coordinator Swerea IVF AB - Avdelningen Material
Funding from Vinnova SEK 1 400 000
Project duration August 2016 - May 2018
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte och mål har uppfyllts genom att * En ny provprepareringsmetod har tagits fram * En stor insamling och kartläggning har utförts * Samarbeten har inletts med nya utvecklingspartners, företag och offentliga beslutsfattare.

Expected results and effects

Resultat: En ny metod för provpreparering har utvecklats för reglerade kemikalier i återvunnen plast. En insamling av återvunna material från ett 10-tal materialåtervinnare i Europa har utförts. Insamlingen ger en nulägesbild av förekomsten av reglerade kemikalier och kan användas för flera framtida studier. En studie av halterna bromerade flamskydd har redan utförts och publicerats i en rapport. Förväntade effekter: Projektet har skapat förutsättningar för bättre beslutsunderlag gällande reglerade kemikalier i återvunnen plast.

Planned approach and implementation

Utvecklingen av en anpassad metod för provpreparering som bättre återspeglade verkligheten gjordes tillsammans med industriella aktörer. Insamlingen av material underlättades då de industriella aktörerna hade godkänt provprepareringsmetoden och utfördes tillsammans med offentliga beslutsfattare.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.