Regionförstoring Umeå-Örnsköldsvik

Reference number
Coordinator Handelskammarens Service, AC län AB - Västerbottens handelskammare
Funding from Vinnova SEK 140 000
Project duration October 2007 - June 2009
Status Completed