Regional Kraftsamling Västerbotten - FoU för systemutveckling av skogsteknik och skogsskötsel

Reference number
Coordinator Skogstekniska klustret Ekonomisk förening
Funding from Vinnova SEK 3 000 000
Project duration September 2010 - September 2014
Status Completed