Reducering av signalfel från befintliga tågväxlar vintertid

Reference number 2012-02935
Coordinator Lacum AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration October 2012 - October 2013
Status Completed

Purpose and goal

´Efter genomfört projekt ska Lacum vara anpassat för att kunna ingå samarbete med internationell aktör på marknaden. Förserieverksamheten ska vara klar för att kunna övergå till leveransavtal och löpande beställningar, samt att bolaget ska vara berett att kunna ingå samarbetsavtal med leverantörer/partners. Bolaget och dess produkt ska ha uppnått sådan status att fortsatt finansiering kan säkras. Tydlig tillväxtutveckling ska kunna påvisas. Projektet bidrar till att etablera Lacum inom transportsektorn. Resultat Resultatet kan sammanfattas som; Väl uppnådd målbild.

Results and expected effects

Arbetet och relationsbyggandet med prioriterad internationell marknadsaktör har drivits så långt det är möjligt att komma utan att de formella certifieringsprocedurerna och prioriteringarna slutförts från Trafikverkets sida.

Approach and implementation

Alla delrapporter och våra egna testresultat från de 6 pilotinstallationer som varit i skarp drift i spår under vintern 2012/2013 tyder på att vi ska kunna förvänta oss en positiv utvärderingsrapport från Trafikverket senare i vår eller sommar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.