Redskap för effektiv och resurssnål livsmedelsproduktion- RELIV

Reference number
Coordinator SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB - SIK Lund
Funding from Vinnova SEK 2 900 000
Project duration February 2006 - June 2008
Status Completed