Realtidsuppföljning av sjöfartens svavelutsläpp - ett bidrag till industriell konkurrens på lika villkor

Reference number
Coordinator MARINE BENCHMARK GOTHENBURG AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration April 2016 - November 2016
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2016 (spring)

Purpose and goal

Det fulla projektet för steg 1-3 skall stärka myndigheters möjlighet att övervaka att sjöfarten använder rätt bränsle inom svavel begränsningszonerna (SECA) som skall förbättra hälsa, havs och luftmiljön och lika konkurrensvillkor. Metoden måste certifieras. Certifiering förbereds i Steg 1, genomförs i steg 2 varefter hela inspektionsförfarandet lanseras i steg 3. Kontakt har etablerats med pwc Nederländerna. Detta med en enhet som lett EU-kommissionens arbete med CO2 monitorering, verifiering och registrering (MRV) och som har accepterat att ta sig an att verifiera metoden.

Expected results and effects

Projektet har under de senaste sex månaderna nått de resultat som förväntades. Detta genom att så långt det kan förväntas vara beredda på att sätta igång en verifieringsprocess. En sådan skulle innehålla ett större antal fartyg än tidigare försök och dessutom i vissa delar innehålla ytterligare automatiserade beräkningar för att förenkla hanteringen. Genom de många egna kontakter som den svenska delen av projektet haft, inom såväl som utom den internationella projektgruppen, så tyder fortfarande allt på att projektidén ännu är i det närmaste unik på marknaden.

Planned approach and implementation

Från ansökan, genom projektet har samma grupp bibehållits. En grupp som också har för avsikt att söka medel från Vinnova för steg 2, men även via Horizon 2020 i två steg i jan och okt 2017. Resandet har främst kommit att utgöras av svenska besök i utlandet och bara enstaka besök i Sverige. Kontakter har drivits på telefon och via E-mail. Med både utländska partners, en nationell myndighet och en välkänd global miljöorganisation som partner redan i steg 1 gör att vi anser att projektet på helt avgörande sätt uppfyller de krav och önskningar som ställs på ett proojektteam även i steg 2 och 3.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.