Realisering av innovationspotential i integrerade kundlösningar

Reference number
Coordinator Handelshögskolan i Stockholm - EFI - Ekonomiska Forskningsinstitutet
Funding from Vinnova SEK 2 911 334
Project duration July 2008 - December 2012
Status Completed

Purpose and goal

Etablerade produktproducerande industriföretag saknar ofta möjligheter att växa genom tekniska innovationer. Tillväxtpotentialen för dessa företag finns snarare i att erbjuda kunderna integrerade lösningar som kombinerar existerande produkter och tjänster till ett unikt erbjudande. Detta erbjudande formas i regel genom en konsultativ process som i logik och uppläggning skiljer sig från organisationernas traditionella produktlogik. Syftet med projektet är att utveckla handlingsbar kunskap om hur industriföretag kan etablera sådana enheter på ett sätt som utnyttjar deras förmåga att skapa nya affärsmöjligheter i kundledet och bidra till utvecklingen av produkt- och tjänsteportföljen.

Results and expected effects

Projektet skall bidra med kunskaper och modeller för organisering och ledning av de kundnära, lösningsskapande enheter (front-end) som utgör navet i den lösningsorienterade innovationslogiken och deras gränssnitt till både kund och produkt/tjänsteproducerande enheter (back-end). Resultaten från studien är av intresse för det stora antal svenska industriföretag som tänker påbörja eller redan har påbörjat en omställning mot att tillhandahålla integrerade lösningar.

Approach and implementation

Projektet bedrivs i nära samarbete med 5 industriföretag som har kommit olika långt på sin resa mot att bli lösningsleverantörer. Projektet inleds med en intervjubaserad diagnosfas där en övergripande analys och kartläggning av verksamheterna görs. Diagnosfasen följs upp av 1-2 interventionscykler där nya lösningar på identifierade problem utvecklas och testas i organisationerna.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.