REAL CLASSROOM LAB ( RCL) )

Reference number 2017-02080
Coordinator Halmstads kommun - BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
Funding from Vinnova SEK 3 205 500
Project duration September 2017 - September 2019
Status Ongoing
Venture Verklighetslabb
Call Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Purpose and goal

RCL syfte är att erbjuda klassrum i Halmstad kommun som testmiljöer för lokala, nationella och globala företag. RCL ska: Utveckla, implementera och utvärdera fyra testmiljöer för olika skolåldrar förstärkta via regional samverkan Bidra till ökad digital kompetens inom matematik, teknik, naturvetenskap enligt ändring av läroplan (2018) Erbjuda en internationell arena för framtida innovationsupphandlingar och behovsstyrd utveckling av IKT produkter & tjänster Bepröva en innovativ samverkansmetod mellan policynivå , skola och företag för digital skolutveckling

Expected results and effects

Projektresultatet är ”RCL Case Study” med framtida rekommendationer på nationell och EU nivå som synliggör: Presentation av fyra verksamma RCL stärkta av halländsk regional samverkan med internationell attraktionskraft Rekommenderad metod för ökade skolresultat (Matematik, Teknik, NO ) och resurseffektivare skola via inkludering av företagens digitala kompetens i klassrummet Nyttan av behovsstyrda digitala innovationer och ökad dialog mellan kund, slutanvändare ( lärare & elever)och leverantör Ökad marknad för innovationer (första kunder) till företag via RCL resultat

Planned approach and implementation

För att uppnå RCL:s satta mål ska aktiviteter såsom förberedenade analyser, komptensutveckling, utveckling av testorganisation och metoder, marknadsföring lokalt till globalt samt integrerat policy -arbete genomföras. RCL är indelat i följande huvudaktiviteter: 1.Projektledning & kommunikation ( regional samverkan ) 2.Förberedande analyser 3.Kompetensutveckling 4.Testorganisation & implementering 5.Integrerad policy & uppföljning Samtliga aktiviteter kommer att kvalitetsäkras genom följeforskning för ett hållbart resultat.

External links

Websida av IMAILE EU projekt (för kommersiell upphandling av IKT för skolan) som RCL kommer att bygga vidare på

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.