Rättviseförmedlingens Räkna-projekt

Reference number 2014-05985
Coordinator Rättviseförmedlingen
Funding from Vinnova SEK 2 913 714
Project duration September 2014 - September 2017
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte och mål var att skapa jämförbar statistik och ett konkret verktyg som kan hjälpa medier att granska sig själva och sedan arbeta målmedvetet med normkritik och för en breddad representation. I och med utvecklandet av Rättviseräknaren och sedermera Mediemätaren kan det målet anses uppfyllt. Ytterligare ett mål var att framställa en årlig rapport som visar utvecklingen på området. Rättvisaren har släppts två gånger, rapporten för 2017 släpps i november, och kommer även i fortsättningen att släppas årligen.

Expected results and effects

I projektet önskade vi ta fram en digital tjänst med vilken vi på ett enkelt och överskådligt sätt kunde ta fram jämförbar statistik kring vilka som syns och hörs i nyhetsmedia i dag, samt presentera en årlig rapport i vilken vi samlade och presenterade denna statistik. Vi har lyckats nå båda målen och har en affärsplan för hur vi ska finansiera det fortsatta årliga släppet av rapporten Rättvisaren framöver. Vid varje rapportsläpp har vi fått mycket uppmärksamhet i pressen, särskilt branschpress, vilket är viktigt då det är dem vi vill påverka.

Planned approach and implementation

Genomförandet av projektet delades in i ett antal processer. Researchen i inledningen av projektet, då vi deltog i Global Media Monitoring Project, var lärorik och givande för utvecklingen av vårt eget verktyg och metod. Därefter utvecklades webbtjänsten och vi kunde släppa första rapporten 2015. Efter det förfinade vi metoden och verktyget, ett upplägg som fungerade väl. Att kunna ta fram den här typen av statistik om journalistik har visat sig vara väldigt intressant för internationella aktörer vilket ökar möjligheten till genomslag för frågan.

External links

Rapporten Rättvisaren för 2016 Rapporten Rättvisaren för 2015

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.