RanLOS Mätmetod för testning och optimering av trådlös prestanda hos uppkopplade och självkörande fordon

Reference number
Coordinator RANLOS AB
Funding from Vinnova SEK 299 550
Project duration March 2017 - August 2017
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 Våren 2017

Purpose and goal

RanLOS syfte och mål var att verifiera den patentsökta mätmetoden företaget erbjuder, ta fram preliminära tillverkningsunderlag samt inleda dialoger med tilltänkta kunder och partners. Dessa mål har uppfyllts med ett mycket gott resultat. RanLOS har nu pågående dialoger med kunder och partners i Sverige, Japan och Sydkorea. Bolaget har även tagit fram preliminära underlag för tillverkning av demoenheter.

Expected results and effects

Resultaten är helt enligt förväntan. Test och verifiering av de ingående delarna i systemet har löpt enligt plan och resultaten är enligt våra beräkningar. Dialogerna med de tilltänkta kunderna har genomförts enligt den planering vi har tagit fram, och utfallet har blivit mycket bra. Detta kommer med största sannolikhet betyda att skarpa förhandlingar kommer att inledas i höst och troliga leveranser ske under 2018.

Planned approach and implementation

Tester och verifieringar har utförts enligt en verifieringsplan som är baserad på teoretiska studier och simuleringar som tidigare gjorts. Mätningar har gjorts i en ekofri-kammare på Chalmers Tekniska Högskola, och ytterligare simuleringar har genomförts för att komplettera och verifiera tidigare resultat. God överensstämmelse mellan simuleringar och mätresultat har uppnåtts. Resultaten ska sammanställas i en forskningsartikel som planeras skickas in under hösten. Affärsplan har tagits fram i samarbete med potentiella kunder, och kunddialog har förts.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.