RaceONE ansökan Born Global

Reference number 2016-01667
Coordinator RaceONE AB
Funding from Vinnova SEK 250 000
Project duration February 2016 - May 2016
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med att vara med i Born Global var för att få hjälp med positionering och affärsmodell. Vi har under våra olika workshoppar haft dessa områden i åtanke och jobbat vidare med dem och har nu kommit så pass långt att vi skall till att införa dem i produkten för live testning på norska och svenska marknaden.

Expected results and effects

RaceONE har under workshopparna lärt sig hur vi skall jobba systematiskt för att testa vilka områden vi skall satsa vidare på och vilka vi skall lägga ned. Vi har redan märkt av förändringar i inriktning på produkten utifrån dessa arbetssätt och deras resultat. Den stora ändringen är framöver, då detta kommer att genomsyra allt framtida arbete på RaceONE.

Planned approach and implementation

Born Global består av en serie workshoppar, där vi för varje workshop har ett tema så som försäljning, marknadföring etc. För varje workshop så har en expert bjudits in. Detta har varit ett uppskattat upplägg och vi har lärt oss mycket av varje workshop som vi sedan tagit med oss till RaceONE och fortsatt arbeta med.

External links

RaceONE hemsida

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.