Race.se - Digitaliserar motionssverige

Reference number 2017-04173
Coordinator RACE 2 RACE AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration October 2017 - April 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Purpose and goal

Syftet och det övergripande målet med projektet var att lansera Race.se som en fullskalig lösning för deltagare, lopparrangörer och sponsorer/företag i Sverige. Vi har under projektet tagit fram en lösning som levererar värde till alla kundgrupper. Gentemot loppdeltagare är vi idag en naturlig start och slutdestination för motionslopp. Lopparrangörer kan med tjänsten hantera alla delar av sitt motionslopp på Race.se. Företag kan med Race.se nå ut till Sveriges motionärer genom flertalet olika kanaler. Projektet har framgångsrikt genomförts.

Expected results and effects

Race.se är lanserat, vilket resulterat en tjänst för motionslopp där du kan söka, samla och anmäla dig till motionslopp. Lopparrangörer kan med Race.se sänka sina kostnader genom vårt system, vilket var ett delmål i projektet. Idag samarbetar över 80 motionslopp med Race.se och däribland Lidingöloppet, Åre Extreme Challenge, Ångaloppet och Sollentuna Summer/Winter Marathons, vilket är över förväntan. Antal medlemmar är är enligt plan över 12000 där målet är 20000 för året. Samtal är inledda med Folksam kring ett samarbete, vilket är ett bevis på vårt värde för sponsorer/företag.

Planned approach and implementation

Vi tog oss an projektet genom att planera och schemalägga de olika aktiviteterna och delaktiviteterna. Aktiviteterna löpte till stor del parallellt, vilket ställde höga krav på projektgruppen. Resultatet är bra, men genomförandet har inneburit en hög arbetsbörda på framförallt den tekniska utvecklingen som behövde hantera en större mängd buggfixar än beräknat. Ett önskvärt förfarande hade varit att ha spritt ut aktiviteterna över en längre tid för att ge mer utrymme för buggfixar. Kravställning, projektledning och uppföljning har gått helt enligt plan.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.