R2B - Kurs för doktorander i kommersialisering och nyttiggörande av forskning

Reference number
Coordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Funding from Vinnova SEK 1 665 000
Project duration June 2009 - September 2010
Status Completed