QualityWBPs - innovativa behandlingar och lim för hög kvalitet, hållbara träbaserade paneler

Reference number 2015-04825
Coordinator LINNÉUNIVERSITETET - Linnéuniversitetet, Växjö
Funding from Vinnova SEK 1 649 734
Project duration January 2016 - December 2018
Status Ongoing
Call VINNMER Marie Curie Incoming 2015-09-16

Purpose and goal

Det övergripande målet för Kvalitets WBPs projektet är att skapa en innovativ tvärvetenskaplig forskningssamarbete för mer hållbar användning av naturresurser och utveckling av miljövänliga, mervärde träbaserade produkter.

Expected results and effects

Quality-WBPs kommer att etablera ett internationellt samarbete för att reda ut ett problem i träbaserade panelindustrin genom att förbättra hygroskopicitet och dimensionsstabilitet av panelerna. På lång sikt kommer Kvalitets WBPs inrätta ett nära samarbete mellan forskningsinstitut och den privata sektorn att producera högkvalitativa träskivor.

Planned approach and implementation

Projektet (Kvalitets WBPs) kommer att starta i början av 2016. Huvuddelen av forskningen kommer att genomföras i Linnéuniversitetet. University of Göttingen kommer att utveckla och tillhandahålla en innovativ lim formel för träbaserade skivor. Projektet samlar expertis från två forskargrupper med samarbete med den privata sektorn (IKEA).

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.