QUALITY II - Avancerad kvalitetssäkring av limmade och svetsade förband

Reference number 2014-03949
Coordinator Swerea KIMAB AB
Funding from Vinnova SEK 4 000 000
Project duration October 2014 - October 2017
Status Completed
Venture Hållbar produktion - FFI
Call Hållbar produktionsteknik inom transportindustrin

Purpose and goal

En robotiserad prototyp (hårdvara, mjukvara, algoritmer) av ett laserultraljudssystem för on-line oförstörande kvalitetskontroll av ett antal olika fogtyper har tagits fram. Uppställningar, procedurer och algoritmer tar tagits fram i labbmiljö och sedan testats i produktionslik miljö (demonstratorer) vid montering av prototypen på industrirobotar ute i industrin. Systemets kapabilitet har dessutom utforskats teoretiskt med simuleringar.

Expected results and effects

Projektet har visat på att: laserultraljudsbaserad oförstörande provning kan användas för kvalitetskontroll av olika fogtyper; datainsamlingen kan robotautomatiseras robust. Metoden tillämpbarhet för ett antal fogtyper och kvalitetsmått har utvärderats för ett antal svets och fogmetoder. Seminarier har hållits för resultatspridning och samverkan. De förväntade effekterna: metoden har inte implementerats i industrin än (ingick ej i projektplanen) utan ytterligare forskning behövs.

Planned approach and implementation

De deltagande företagen har definierat och prioriterat de konkreta tillämpningarna, tillverkat prover med och utan defekter, utfört oförstörande och förstörande karakterisering, undersökt hindren för en industriell implementering, samt varit värd för industridemonstratorer och resultatseminarier. Forskningsaktörerna har simulerat provningen samt utvecklat en prototyp för robotiserad inspektion med laserultraljud. Tillsammans med Svetskommissionen spreds resultaten till svetsutbildningar samt hölls ett breddande seminarium med även projektexterna talare.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.