QSkruv - Kvalitetssäkrad Skruvmontering

Reference number 2014-06247
Coordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Funding from Vinnova SEK 3 000 000
Project duration April 2015 - March 2018
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production
Call 2014-05309-en

Purpose and goal

Syftet med projektet QSkruv har varit stärka den svenska fordonsindustrin och dess svenska underleverantörer i en allt mer global konkurrens. Projektet samlar deltagare från den svenska fordonsindustrin och några av dess största, svenska, underleverantörer för att tillsammans med Swerea samarbeta för att skapa förbättrade processer för konstruktion, utprovning, verifiering och montering av skruvförband. Behovet av kunskapsspridning inom området är stort och för att göra resultaten tillgängliga kommer de att ligga publikt åtkomliga på SFNs hemsida www.sfnskruv.se

Expected results and effects

Projektet har resulterat i ett antal förslag på provmetoder och dokument att användas som utgångspunkt för gemensamma standarder samt ett webbaserat hjälpmedel. - Provmetod för mellanytafriktion. - Provmetod för sättningsegenskaper hos färg. - Provmetod för monteringsfriktion för ytbehandlade fästelement. - Lista med gemensamt accepterad nomenklatur - Rekommendationer för val av monterings- och verifieringsmetod - Interaktiv guide för design, montering och verifiering av skruvförband publicerad på SFNs hemsida (www.sfnskruv.se). - Stärkt samarbetet mellan parterna.

Planned approach and implementation

Projektet har omfattat tre arbetspaket där olika företag och institut samarbetat: 1. Provmetoder för mätning av friktion mellan ytor samt för att mäta sättningar i lackerade förband. 2. Provmetod för monteringsfriktion, gemensam nomenklatur samt utveckling av monterings- och verifieringsmetoder. 3. Webbaserat verktyg för praktisk och pedagogisk hjälp till konstruktörer, montörer och servicepersonal. Projektet arrangerade även en internationell konferens med ca 60 deltagare i Göteborg 4-5 okt. 2017. Projektets 12 styrgruppsmöten har haft hög närvaro och god samarbetsanda

External links

Öppen hemsida med Handbok i skruvförband, öppna dokument och presentation av SFN - Swedish Fasteners Network Interaktiv guide för konstruktion och montering av skruvförband. Guiden är på engelska.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.