Pyzzle it - validering av affärsmodell

Reference number 2017-04211
Coordinator PYZZLE IT AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration October 2017 - April 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 hösten 2017

Purpose and goal

Vi vill ge barn makten att själva bestämma hur sina leksaker ska se ut. Vi våra appar ska barn på ett lekfullt sätt skapa leksaker och allt de designat går att beställa. Vi uppfyllde vårt mål med projektet som var att validera och skapa en hållbar och långsiktig affärsmodell. Vi har utifrån affärsmodellen utvärderat vår befintliga lösning för att skapa en ny version med fokus på mer kreativt skapande av leksaker.

Expected results and effects

Resultatet av projektet är att vi nu har en hållbar långsiktig affärsmodell samt prototyp att basera fortsatt utveckling på. De effekter vi förväntar oss av projektet är att lansera flera appar där barn på ett roligt och kreativt sätt kan designa olika leksaker.

Planned approach and implementation

Webbenkät, intervjuer och samtal med befintliga och potentiella kunder har utgjort grunden för den affärsmodell vi utvecklat. Vi har sedan tillsammans med utvecklare och designer utvecklat vår lösning.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.