Pyzzle it - validering av affärsmodell

Reference number 2017-04211
Coordinator PYZZLE IT AB
Funding from Vinnova 300 000 kronor
Project duration October 2017 - February 2018
Status Beslutat
Call Innovativa startups
[Missing text '/projectpage/ansokomgang' for 'English'] Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Purpose and goal

I vår första app, Pyzzle Bracelet, kan barn skapa armband genom att forma och måla pärlor samt göra berlocker med sina egna fotografier. Allt barnen designar går att beställa direkt i appen av föräldrar. Vi vill utveckla vår affärsmodell till att inkludera ett brett produktsortiment av leksaker samt möjlighet för barnen att skapa mer fritt i apparna. Målet med projektet är att skapa en hållbar och långsiktig produktstrategi och affärsmodell.

Expected results and effects

Utifrån projektets resultat kommer vi utveckla appar där barn på ett kreativt och fritt sätt kan skapa leksaker med många olika variationer. Vi kommer även utveckla bakomliggande plattform, tillverknings och leveransprocess.

Planned approach and implementation

Projektet är uppdelat i två arbetspaket. Del 1: Undersökning där vi utvärderar vår affärsmodell och vad potentiella kunder efterfrågar. Del 2: Utifrån undersökningens resultat skapa en uppdaterad affärsmodell samt involvera användare och kunder för att skapa en ny produkt/tjänst.

External links

Pyzzle it! - kreativ app där allt barnen skapar går att beställa.